начало » Новини
19.09.2014
Набират кандидати за обществените трапезарии във Враца

  За пореден път на територията на Община Враца ще се реализира националния проект „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „ Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2014 г. - 31.12.2014г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.

За периода от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:

>                   Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания

             минимален доход;

>                   Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

>                   Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

>                   Скитащи и бездомни лица и деца;

Услугата ще се предоставя в стола на ул. „ Стоян Заимов” № 2 и стола на ул. „ Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.

Постоянно действаща комисия, сформирана със Заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.

Срокът за подаване на документите е от 23.09.2014 г. до 30.09.2014 г. от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в ул. „Зорница” 4, входа от към Езикова Гимназия, ет. 1.

Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.

Тел. за повече информация:

092/62 45 81/82/83, вътрешен номер 378 – Мария Йорданова;

092/62 05 79 – Райна Лещарска;

0882749694 – Калин Диков

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА