Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.10.2014

Община Враца напомня на гражданите и фирмите за изтичащ в края на месец октомври последен срок за плащане на Патентен данък, Данък върху превозни средства, Данък върху недвижими имоти и Такса за битови отпадъци за 2014 година.

      Плащането може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал на приходните каси на Дирекция “Местни данъци и такси” в Община Враца, ул. “Петропавловска” № 43, етаж 3, стая 21, или по банков път по IBAN BG12STSA93008413872800, BIC STSABGSF, Банка ДСК ЕАД – ФЦ Враца, вид плащане: за Патентен данък – 441400; за Данък върху превозни средства – 442300; за Данък върху недвижими имоти – 442100; за Такса за битови отпадъци – 442400.

#
# # # #