начало » Новини
13.11.2014
12 фирми с оферти за ремонта на бившето училище „Митрополит Константин”

            Общинска комисия с председател зам.-кметът инж. Красимира Георгиева днес отвори офертите на участниците в обществената поръчка за изпълнение на строително-ремонтните дейности в Младежки център във Враца. Постъпилите предложения са 12, като пет от тях са от фирми от Враца, четири – от София и по едно дружество от Пазарджик, Благоевград и Русе. Участниците са „Обединение Турна”, „Термикс ЕС” ООД, „Енемона” АД, „Елитстрой” АД, „Радми 90” ЕООД, „Инфра роудс” ЕООД, „СП 90 – Венцислав Петров – Тони Петров” ЕТ, ДЗЗД „Сдружение Враца – ОК”, „ГУСВ” ЕАД, „Билдинг груп” ЕООД, ДЗЗД „Сдружение за младежки център” и „Декра-строй” ЕООД. Отворени бяха пликовете с документите за подбор и предложенията за изпълнение на поръчката. На свое закрито заседание предстои комисията да разгледа документите на участниците.

         Обществената поръчка е по проекта „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”. При реализирането му ще се извърши цялостен ремонт на сградата на бившето училище „Митрополит Константин” и там ще бъде изграден модерен Младежки център в помощ на деца и младежи в риск. Стойността на обявената обществена поръчка за ремонта на сградата е 1 247 290 лв., а на целия проект – 2 269 130 лв.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”