начало » Новини
13.11.2014
Ползотворен диалог между Враца и Франкфурт на Одер

Ползотворен диалог между Враца и Франкфурт на Одер

Развитието на икономиката в побратимените градове Враца и Франкфурт на Одер бе основната тема, разисквана днес на среща между кмета инж. Николай Иванов и неговите гости Марио Кваст – референт „Икономически отношения” в германския град и Уве Хоппе – главен мениджър на Занаятчийската камара в Източен Бранденбург. „Разговорите ни бяха ползотворни и доста по-конкретни след предишната среща през май, когато се видяхме по повод празниците на Враца. Говорихме за приоритетите в икономиката в двата града и за проблемите, и направихме план за действие” – така обобщи срещата кметът на Враца.  Двете страни се обединиха около задачата да бъде осигурен директен контакт между предприемачи от двата побратимени града. Ще бъде подготвено посещение на бизнесмени от различни сектори от Франкфурт на Одер, което ще се осъществи през следващата година. В рамките на тази визита са предвидени две срещи – опознавателна в София и такава с конкретни разговори с местни предприемачи във Враца.

Втората конкретна договореност, постигната днес, е свързана с бъдещото изграждане на регионален център за квалификация и преквалификация на кадри във Враца. Франкфурт на Одер има изключителен опит, традиции и постигнати резултати в тази сфера, включително в областта на малкия бизнес, където се създава възможност за самонаемане и собствена заетост. „Договорихме се със съвместни усилия да търсим възможности за финансиране на един голям, регионален, професионален център за обучение, като екипът на Франкфурт на Одер, ще ни окаже помощ при подготовката на проекта, начина на изграждане и функциониране на подобен център” – поясни инж. Николай Иванов.

 

Третата важна договореност е български предприемачи, които работят в областта на занаятите, да могат да се възползват от услугите на професионален център за квалификация и преквалификация във Франкфурт на Одер.

„Договорихме се също да се възползваме от опита на Франкфурт на Одер в управлението и пречистването на водите, т.е. в управлението и експлоатацията на В и К – цикъла, в което Германия е една от водещите страни в света” – допълни кметът на Враца. Стъпка в тази посока се очаква да бъде направена още в края на тази година. От 3 до 5 декември инж. Николай Иванов и Ангел Престойски – управител на „В и К” – Враца ще направят работно посещение в общинското предприятие за пречистване на отпадъчни води в Лайпциг. По време на посещението ще бъде подписано споразумение за съвместна дейност в областта на управление и експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води. В тези дни ще се потърси възможност и за посещение във Франкфурт на Одер и запознаване с опита им в пречистването на води. При възможност за промяна в програмата, се предвижда и среща с кмета на побратимения на Враца град. Идеята е да се предизвика интереса на фирми, които работят във водния сектор и от двете страни, и да се стимулира бъдещото им сътрудничество с оглед предстоящите промени в тази сфера в България.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”