начало » Новини
17.11.2014
Врачани подредиха приоритетите за бюджет`2015

            Приключи анкетата, с която Община Враца се допита до гражданите за приоритетите, които трябва да залегнат в проектобюджета за 2015 г. Анкетата се провежда ежегодно преди публичното обсъждане на проектобюджета за следващата година. „Изключително важно е гражданското участие за формирането на общинските политики и затова помолихме всички врачани, със своето мнение, да определят обхвата и качеството на общинските услуги, съобразено с ефективното използване на общинските ресурси, които в една голяма част са от местни данъци. За поредна година анкетата има добър отзвук сред гражданите, затова искам да благодаря на всички, които се включиха активно в допитването” – каза днес кметът инж. Николай Иванов.

На 10-те въпроса от анкетата отговориха 345 души. От тях болшинството са в активна възраст – 38 % са от 25 до 40 години, а 27 % - от 40 до 55 години, предимно работещи – 68 % и с висше образование – 58 %. Според врачани, трите най-важни публични услуги, за които трябва да се осигури финансиране в проектобюджета за следващата година са:

- подобряване на състоянието на улиците и пътищата – 71 %

- решаване на проблема с бездомните кучета – 35 %

- благоустрояването на населените места – 27 %.

Подобряването на инфраструктурата в общината е безспорен приоритет и в отговорите на въпроса за кои публични услуги трябва да се увеличат средствата. Тъй като тези отговори са в свободен текст има предложения също за предоставяне на повече административни услуги по електронен път, за изграждане на парк за домашни любимци, какъвто вече е предвиден за финансиране в новия програмен период и за здравна профилактика. Сред добрите идеи е и осигуряването на автобус, който в почивните дни дву- или трикратно да пътува до пещерата „Леденика”.

Разнородни са отговорите на въпроса за кои публични услуги да бъдат намалени средствата. Сред предложенията са премахване на безплатни карти за хората над 75 години, проблемът с безстопанствените кучета, издръжката на футболен клуб „Ботев” и клубовете на пенсионерите, издръжката на детските градини.

Интересен е резултатът от отговорите на въпроса дали врачани биха плащали по-високи данъци, такси и цени на услуги, ако това ще осигури по-високо качество на предоставяните услуги. Почти равен брой анкетирани са отговорили с „да” и с „не” –  съответно 39 %  и 40 %. Приблизително еднакъв е и броят на доволните и недоволните от качеството на предоставяните услуги от общинската администрация. Като „добро” определят обслужването 32 %, а според 31 % обслужването е лошо. Всеки пети обаче е отговорил, че не може да прецени. Над половината от анкетираните – 52 % - са категорични, че трябва да се повиши качеството на административните услуги. За услугите, предоставяни от Община Враца, гражданите научават най-вече от медиите – 57 %, от познати и други източници – 32 % и от официалния сайт на Общината – 25 %.

„Резултатите от анкетата безспорно показаха, че няма разминаване между това, което като екип на общинска администрация ще предложим като приоритети за бюджет`2015  и приоритетите, които гражданите са подредили. Ще очакваме тяхното активно участие и в предстоящото на 27 ноември в 17 ч. публично обсъждане на проектобюджета за 2015 г., където също ще има конкретни предложения и идеи, които при възможност ще бъдат финансирани през новата година” – обобщи кметът на Враца.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”