начало » Новини
24.11.2014
Учредяват общински комитет „Васил Левски”

Общински комитет „Васил Левски” ще бъде учреден във Враца. Учредителното събрание ще се състои на 27 ноември в 18 ч. в голямата зала на Дома на науката и техниката.  Сред основателите на комитета във Враца ще бъде и кметът инж. Николай Иванов. Общобългарският комитет „Васил Левски” е непартийно обществено-културно сдружение с идеална цел. Комитетът е самостоятелна юридическа личност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, развиваща и утвърждаваща духовните ценности, образованието, науката и културата, чрез опазване на българското културно наследство, свързано с идеите на Васил Левски и неговите сподвижници, както и на други дейци от българското Възраждане. Негов председател е Васил Василев - български бизнесмен, основател и първи председател на Съюза на работодателите в България.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”