начало » Новини
24.11.2014
Селата са готови за зимата

            Всички села от община Враца имат готовност за отоплителния сезон и издадени заповеди за противопожарна безопасност. Това стана ясно на днешния Ден на кмета, който бе воден от зам.-кмета инж. Николай Йорданов. Доставката на пясък за опесъчаването на заледени пътни участъци е единственото, което тревожи кметовете от малките населени места. „Пясъкът ще бъде доставен при първа възможност, а това означава веднага щом бъде подписан договорът с фирмата, която ще бъде ангажирана със зимното поддържане на общинската пътна мрежа” – каза зам.-кметът. Изискванията при ползване на различни видове отоплителни уреди бяха припомнени от Диляна Дамянова – инспектор в групата „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” към РСПБЗН. До кметовете на кметства и кметските наместници от противопожарната служба са изпратени мерките, които трябва да се вземат, за да се предотврати опасността от пожари. Остава проблемен въпросът с осигуряването на хора в малките населени места за ръчното снегопочистване. На много от местата или няма работници, наети по социални програми или са само двама-трима, което е крайно недостатъчно.

         Обсъден бе и въпросът със започналото оптимизиране на системата за събиране на битовите отпадъци в населените места от община Враца. При направен анализ на сметосъбирането е станало ясно, че както в града, така и в някои села, контейнерите остават наполовина празни. От общинската администрация е взето решение по-големите контейнери да бъдат сменени с по-малки или няколко малки кофи за боклук да бъдат сменени с един контейнер тип „бобър”. Има и населени места, в които ще бъдат доставени допълнителни контейнери за смет. В момента се подменят издънените контейнери със здрави.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”