Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.12.2014
Изплащат работно облекло на медицинските специалисти

            На всички медицински специалисти в здравните кабинети в детските градини и училища и яслените групи в ОДЗ в община Враца ще бъдат изплатени суми за работно облекло. Това бе разпоредено със заповед на кмета инж. Николай Иванов от днес. Сумата, която всеки медицински специалист ще получи, е 340 лв. Средствата са договорени в колективния трудов договор и се изплащат ежегодно. Сумите са заложени в бюджетите на здравните кабинети и са делегирана държавна дейност. Изплащането ще се извърши на касите на Община Враца след представяне на фактури и касови бележки.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #