Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.01.2009
Кметът на Враца инж. Тотю Младенов свиква Оперативен щаб за действие при зимни условия и други бедствия.

   Съгласно Заповед № 6/07.01.2009 на кмета на общината Оперативната група ще заседава на 8 януари от 9.00 ч. сутринта във връзка с лошите метеорологични условия и ограничаване доставката на природен газ за битови нужди с цел създаване на нормални условия за работа на територията на общината и безаварийно движение на МПС по улиците и пътищата.
На заседанието ще присъстват:
- г-н Николай Горанов Коцев - председател на Общинския съвет
- г-н Иван Мицов Иванов - зам. кмет
- г-жа Силвия Петкова Драйчева - зам. кмет
- д-р Слави Любомиров Георгиев - зам. кмет
- г-жа Тонка Милева Иванова - зам. кмет
- г-н Пламен Борисов Кръстев - секретар
- управителя на „Топлофикация” – Враца
- управителя на „Електроразпределение” – Враца
- управителя на БТК – Враца
- управителя на „В и К” – Враца
- управителя на „Булгаргаз” – с. Чирен
- управителя на Областно пътно управление – Враца
- управителя на фирмата „Пътно поддържа” – Враца
- управителя на „БКС” – Враца
- началника на РПУ– Враца
- командира на под. 52380 – гр. Враца
- директора на Областна дирекция „ГЗ”
- началника на отдел „АСД, УК и ОМП” в Община Враца
- гл. инспектор „ГЗ” – Община Враца
- управителя на фирма „Вратица” – Враца
- управителя на фирма „Центромет” – Враца.
   Ръководителите на фирмите „БКС”, „ОПУ”, „Топлофикация”, „Електроразпределение”, „В и К” и „Булгаргаз” – с. Чирен ще представят разчети за работа при зимни условия и ограничена доставка на природен газ.

Заповед №6/07.01.2009 г.

П. Ганчовска

#
# # # #