начало » Новини
22.12.2014
Откриват изнесен офис за административни услуги в жк „Дъбника” във Враца

Откриват изнесен офис за административни услуги в жк „Дъбника” във Враца

За първи път в своята история, Община Враца ще започне да предоставя изнесени административни услуги в сградата на пълномощничеството в жк „Дъбника”. От днес започна работа изнесеният офис с две работни места, като до утре включително ще се тества системата, а първите клиенти ще бъдат обслужени на 29 декември.  „Откриването на този нов офис е в улеснение на жителите на трите жилищни комплекса „Дъбника”, „Сениче” и „Металург”. Ще помогнем на хората да получават административни услуги, предоставяни от Общината, по-близо до домовете си” – коментира кметът инж. Николай Иванов.

Първоначалният пакет ще включва 14 административни услуги по гражданско състояние, а до края на 2015 г. се очаква в пълномощничеството да се предлагат всички видове административни услуги на общинската администрация. Предвижда се също след 1 март следващата година в изнесения офис да могат да се заплащат местни данъци и такси.

         Административните услуги, които ще се предоставят от 29 декември в пълномощничеството в жк „Дъбника” са издаването на дубликати на удостоверенията за раждане и за сключен граждански брак, удостоверение за наследници, препис-извлечение от акт за смърт, удостоверение за семейно положение, удостоверение за съпруг или съпруга, удостоверение за идентичност на лице с различни имена, удостоверениние за сключване на брак от български граждани в чужбина, удостоверение за настоящ или за постоянен адрес при промяна и други.

В пълномощничеството има пълен списък на предлаганите услуги, заедно с информация за условията за издаването на различните видове документи, сроковете за получаването им и дължимите такси.  На същото място гражданите от „Дъбника” ще могат да се подават и всички видове общи заявления, молби, сигнали и жалби.

Изброените административни услуги, освен по традиционния начин, ще могат да бъдат заявявани и получавани и по електронен път, като единственото условие е гражданинът да има електронен подпис.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”