начало » Новини
29.12.2014
За пореден път на територията на Община Враца ще се реализира националния проект „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика.

Периодът, през който ще се предоставя услугата е 05.01.2015 г. - 30.04.2015г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.

За периода от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:

>      Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

>      Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

>      Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

>      Скитащи и бездомни лица и деца;

Услугата ще се предоставя в стола на ул. „Стоян Заимов” № 2 и стола на ул. „Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.

Постоянно действаща комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.

Срок за подаване на документи: 05.01.2015 г. - 09.01.2015 г. от 8.30 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в Общински социален комплекс – Враца, ул. „Зорница” 4 при г-н Калин Диков.

Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на табла в двата стола, в които ще се реализира услугата.

 

Тел. за повече информация:

092/62 45 81/82/83, вътрешен номер 378 – Мария Йорданова;

092/62 05 79 – Райна Лещарска;

0882749694 – Калин Диков.