Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.01.2015
ВРАЦА ЩЕ ИМА ПОДЗЕМЕН АТРАКЦИОН В ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА

Със свое Решение от 28.01.2015 г., Върховния административен съд на Република България отмени Решението на Комисията за защита на конкуренцията и остави в сила Решението на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител  на обществена поръчка с предмет: Доставка на специализиран софтуер, дизайн и експониране на подземен атракцион в пещера Леденика по Проект Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика - туризъм без сезони, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, открита на 18.02.2014 г.

Въпреки огромното забавяне, породено от некоректното и нелоялно поведение на някой от участниците в процедурата, водени единствено и само от личен интерес и печалба, Пещера „Ледника” ще бъде единствената пещера на Балканския полуостров с подземен спектакъл „звук и светлина”

С отмяната на Решението на КЗК, отпада и задължението на общината да заплати скромните такси и адвокатски хонорари в размер на 31 200 лв. на жалбоподателите „ВАХС“ ЕООД и „Кейбъл Тех“ ЕООД

 

#
# # # #