начало » Новини
09.02.2015
Първо сдружение на собствениците от Враца подаде заявление за финансова помощ при саниране

Във Враца вече има първо сдружение на собствениците, което е подало заявление за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Собствениците са от жк „Младост” блок 1. Това съобщи на пресконференция днес кметът инж. Николай Иванов.

Следващата стъпка е общинският екип, сформиран със заповед на кмета, да провери подадените документи и да извърши оценка на тяхната пълнота. В процеса на кандидатстване се получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняването на пропуските могат да се изискат допълнителни документи. Получилите положителна оценка се уведомяват за това писменно. Сдружението на собствениците, чийто заявления са одобрени, ще бъдат поканени от Общината да сключат договор по образец. С този договор сдружението на собствениците дава мандат на Общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. След сключването на договора между Общината и сдружението на собствениците Общината от името на сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и областния управител. Цялата процедура по националната програма може да бъде намерена в специалния банер за програмата, публикуван на официалния сайт на Община Враца.

До момента във Враца се регистрирани четири сдружения на собствениците и още три са подали документи за регистрация.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”