начало » Новини
20.02.2015
Пресконференция по Проект КОДЕКС „Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество в Община Враца”

Пресконференция по Проект  КОДЕКС „Качествено  Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество в Община Враца”

На 12.02.2015 г. в заседателната зала на Община Враца се проведе откриващата пресконференция по Проект  КОДЕКС „Качествено  Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество в Община Враца”, BG051PO002/13/2.2-14.Проекта се реализира в рамките на ОП»Административен капацитет», приоритетна ос ІІ «Управление на човешки ресурси», Подприоритет 2.2. «Компетентна и ефективна държавна администрация».
По време на пресконференцията Дафинка Нинова – Ръководител на проекта направи презентация, като представи целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.Размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта  е 85 920.22 лв.
Основната цел на проекта е повишаване квалификацията и компетентността на служителите от Община Враца за по ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.Развитие на нови компетентности чрез участие на служителите от Община Враца в екипен коучинг.
Продължителността на проекта е 01.09.2014 г. до 01.06.2015 г.