начало » Новини
23.02.2015
Община Враца кандидатства с 11 проекта пред ПУДООС

Община Враца кандидатства с 11 проекта в Националната кампания „За чиста околна среда” на ПУДООС – това съобщи днес кметът инж. Николай Иванов. Проектите са на обща стойност близо 95 000 лева, като съфинансирането по тях е едва за малко над 800 лева.

            Общинска администрация Враца има два проекта – и двата са за облагородяване на района около археологически разкопки. Първият е за залесяване и обособяване на зона за отдих в местността „Градище” при прохода „Вратцата”,  а вторият -за създаването на зона за масови мероприятия, почистване, залесяване и зацветяване в местността „Валога” при археологическите разкопки на с. Оходен. Свои проекти имат също селата Бели извор, Веслец, Власатица, Върбица, Косталево, Лютаджик, Паволче, Три кладенци и Чирен.

 

 Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”