начало » Новини
23.03.2015
Голям интерес към обследването на жилищните сгради за саниране във Враца

Голям интерес към обследването на жилищните сгради за саниране във Враца

            Общинска комисия, в чийто състав влиза и зам.-кметът инж. Красимира Георгиева, в публично заседание днес отвори оферти за обследване на енергийната ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради във Враца по пет обособени позиции. Петте позиции са пет жилищни блока, които са одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни филищни сгради. Подадени са 13 оферти на 10 участници от София и по един от Враца, Плевен и Пловдив. Всички участници кандидатстват и за петте обособени позиции. На заседанието присъстваха по двама представители на две от сдруженията на собствениците. Отворени бяха офертите и оповестени предложените цени, предстои на закрито заседание комисията да извърши проверка на техническите и ценови предложения и да направи класиране. Критерият при избора е икономически най-изгодна оферта по два показателя – предложена цена и срок за изпълнение.

  

         Петте жилищни сгради, които са одобрени за саниране във Враца са бл. 1 в жк „Младост”, бл. 124 в жк „Дъбника”, бл. 54 в жк „Сениче”, на бул. „2 юни” 70 и  на ул. „Братя Миладинови” 10.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”