начало » Новини
24.03.2015
Четири фирми искат да ремонтират Старата къща

Четири фирми искат да ремонтират Старата къща

            Общинска комисия днес отвори офертите на фирмите, които участват в процедурата за избор на изпълнител на основния ремонт на покрива и фасадите на Старата къща във Враца. Четири фирми са подали оферти за обновяването на емблематичната сграда. Участниците са „Светлина – П” ЕООД – Враца, „Термикс ЕС” ООД – Пазарджик, „Пи енд Ди строй” ООД – София и „Сдружение КРР Старата къща” – София. Комисията отвори офертите и обяви предлагани от дружествата цени. Критерият, по който ще бъде направен изборът на изпълнителя на обекта, е икономически най-изгодна оферта, като компонентите са два – предлагана цена и срок на изпълнение. Предстои на свое закрито заседание комисията да разгледа офертите по същество.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”