начало » Новини
25.03.2015
Отвориха офертите за архитектурното заснемане на сградите, одобрени за саниране във Враца

Отвориха офертите за архитектурното заснемане на сградите, одобрени за саниране във Враца

            Общинска комисия, в която влиза и зам.-кметът инж. Красимира Георгиева, днес отвори оферти по обществената поръчка за архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на пет блока във Враца, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Постъпили са 13 оферти, като всички кандидати участват и по петте обособени позиции. Осем от фирмите са от София, две от Плевен, а останалите са от Враца, Пловдив и Монтана. Оповестени бяха предложените цени. Критерият при оценката е икономически най-изгодна оферта с два показателя – цена и срок на изпълнение. На свое закрито заседание комисията ще разгледа офертите и ще извърши класиране.

Петте жилищни сгради, които са одобрени за саниране във Враца, са бл. 1 в жк „Младост”, бл. 124 в жк „Дъбника”, бл. 54 в жк „Сениче”, на бул. „2 юни” 70 и  на ул. „Братя Миладинови” 10.

  

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”