начало » Новини
26.03.2015
Избират фирмите за възстановителните ремонти в селата на община Враца

    Общинска комисия с председател зам.-кмета инж. Николай Йорданов днес отвори офертите по обществената поръчка за избор на изпълнители на аварийно-възстановителните работи по инфраструктурни обекти в селата от община Враца, които пострадаха при наводненията през миналото лято. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет отпусна 1.5 милиона лева на община Враца за отстраняване на послествията от наводненията  през юли и август 2014 г. Средствата са за ремонти в селата Лиляче, Бели извор, Власатица, Горно Пещене, Вировско, Мраморен, Голямо Пещене, Оходен, Девене, Веслец и Косталево.  Възстановителните работи в селата бяха разделени на пет обособени позиции. За тях кандидатстваха общо 11 фирми от Плевен, Перник, София, Монтана, Ловеч, Враца и Бургас, като пет от тях бяха от столицата. Най-голям бе интересът към обособена позиция № 3 – аварийно-въстановителни работи по инфраструктурни обекти в селата Горно Пещене и Вировско, където участниците са пет. Комисията обяви цените, предложени от всички кандидати по всички обособени позиции. На закрито заседание ще бъдат разгледани обстойно ценовите предложения и ще бъдат избрани изпълнителите на обектите. Критерият при избора е икономически най-изгодна оферта, като тя включва предложена работна програма, срок на изпълнение и цена. Избраните фирми ще извършват възстановяване на разрушени мостове и улици.
Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”