начало » Новини
30.03.2015
Във Враца приемат документи за лични асистенти

Община Враца започна прием на документи за потребители на социалната услуга и за желаещи да работят като лични асистенти. Това съобщи днес кметът инж. Николай Иванов. От услугата ще могат да се възползват хора с увреждания и граждани над 65 години, които е невъзможно да се самообслужват. Лични асистенти ще могат да получат и семейства на деца с увреждания и самотноживеещи тежко болни граждани. За социалната услуга ще могат да кандидатстват и жители на селата в община Враца. Необходимите документи са стандартни за кандидатстване за личен асистент, като приемът ще се извършва в приемната в сградата на Община Враца. Очаква се по проекта да бъдат включени около 70 бенефициенти. Личните асистенти са осигурени в рамките на проекта „Нови възможности за грижа” по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ще бъдат наети за 10 месеца по трудов договор.

В община Враца социални услуги в домашна среда се предлагат от 2009 година.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”