начало » Новини
08.04.2015
Няма случаи на туларемия в община Враца

         Заседание на общинската епизоотична комисия се проведе във Враца. Обсъден бе въпросът с възникналите 14 случая на туларемия в страната. Към този момент в община Враца няма регистрирани случаи на заболяването. Комисията разпространява сред гражданите информация за туларемията и мерките за предпазването от нея. Източник на заразата са над 100 вида гризачи. Боледуват предимно диви зайци, мишки, катерици, белки, водни плъхове. Болестта се среща и при хищниците лисица, чакал, вълк, дива котка, както и при ловните птици яребица, пъдпъдък и тетрев. Начините на заразяване са няколко - чрез ухапване на човек от членестоноги,  при консумация на хранителни продукти и вода, замърсени от болни животни, при къпане в езера, реки и т.н., при вдишване на прах, който съдържа туларемни бактерии,  при работа в мелници, зърнени складове, коситба и други, и когато има пряк контакт с болни животни. Симптомите на болестта наподобяват грип - болки в ставите, липса на апетит, втрисане, главоболие, повишена температура, гадене, повръщане, кашлица и други.

         За предпазване от болестта трябва да се спазват следните предпазни мерки:

- да не се ползва вода за битови цели от непроверени водоизточници,

- при обработка на дивеч да се ползват лични предпазни средства,

- поддържане на добри битови и санитарно-хигиенни условия, недопускане заселеност с гризачи на обитавани жилища и ограничаване числеността им в селскостопански постройки.

- ползване на репеленти за предпазване от ухапване от насекоми и оглед на тялото за кърлежи след пребиваване на открито в природата.

- регулярно провеждане на дезинсекционни и дератизационни мероприятия.

         До момента случаи на туларемия са регистрирани в София град, София област,  и областите Стара Загора, Бургас, Хасково и Симеоновград.

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”