начало » Новини
14.04.2015
Започват номинациите за почетен гражданин и наградата на Враца

До 30 април в Община Враца се събират номинациите за носителите на званието „Почетен гражданин” и „Наградата на Враца” за 2015 г..

Издигането на кандидатурите може да бъде направено от институции, сдружения, организации и граждани. Със званието „Почетен гражданин” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортния живот на града.

„Наградата на Враца” е ежегодна и с нея се удостояват творци, дейци, общественици, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката, икономиката, здравеопазването, спорта, медиите, социалната сфера и обществения живот за значителния им принос и активна дейност за издигане авторитета на Враца.

Номинациите се приемат в сградата на общинска администрация, на 2-я етаж, стая № 66.

Предложенията да са адресирани до Комисията за разглеждане на предложенията за „Наградата на Враца за 2015” и удостояване със званието „Почетен гражданин на Враца” .  

 

Лице за контакти: Борислав Тошев–началник отдел „Работа с кметствата, обслужване на Общински съвет и АСД”, телефон за връзка : 0887420763.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”