Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.04.2015
Кметът участва в заседание на Комитета на регионите в Брюксел

            Кметът на Враца инж. Николай Иванов ще вземе участие в поредица от работни срещи и заседание на Европейския комитет на регионите в Брюксел. На 15 април Европейският комитет на регионите организира конференция, в която ще вземат участие европейски политици и представители на регионалните и местните власти. Темата на конференцията е „Инвестиционен план за Европа: обединение на силите”. Ще бъде направена оценка на инвестиционния план за Европа от гледна точка на местните власти. Заключенията на конференцията могат да бъдат представени на 111-та пленарна сесия на Комитета на регионите, която започва на следващия ден и ще продължи и на 17 април. След разглежданите теми на пленарната сесия са подобряване на изпълнението на Териториалната програма на ЕС 2020, Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2014 – 2015 г. и за интегриран подход към културното наследство на Европа. След края на заседанията на 17 април, в които инж. Николай Иванов също ще участва, той ще присъства и на среща за учредяването на междинна група в Комитета на регионите за сътрудничество между по-слабо развитите региони в Европа.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #