начало » Новини
27.04.2015
Кметът: Имаме амбициозна строителна програма и за това лято

            И за това лято кметският екип на Враца е подготвил амбициозна строителна програма. Това обяви днес на пресконференция кметът инж. Николай Иванов. „Строителната програма може условно да се раздели на две части – основен и текущ ремонт на улици във Враца и населените места от общината и всички останали строително-монтажни дейности по инфраструктурата, предвидени за тази година. Голяма част от строителните дейности вече са възложени, при някои стартира изпълнението, за другите всеки момент ще бъдат подписани договорите. Да започнем първо с темата за строителните работи извън ремонтите на пътища, за които ще говорим отделно” – анонсира кметът на Враца.  Инж. Иванов отбеляза пред медиите по-значимите обекти от строителната програма. Ще бъде преустроена и ще има ново изграждане в здравната служба в с. Девене. Това е вторият етап от строителството там и е на стойност 29 000 лева. Ще се изпълни и вторият етап от обновяването на покрива и фасадата на комбинираната сграда в с. Мраморен за 110 000 лева. Предвиден е и вторият етап от изграждането на параклиса в с. Оходен, което е същинската строителна част за 45 000 лева. Предстои и строителството на параклис в квартал Кулата, чиято стойност е 70 000 лева. Финансирането включва и дарения. В същия квартал ще се изгради и лекарски кабинет за 16 000 лева. Предстои ремонт на пенсионерския клуб в с. Горно Пещене на стойност 6 000 лева. Завърши ремонтът на две къщи в Етнографско-възрожденския комплекс във Враца – къщите „Григорий Найденов” и „Димитраки Хаджитошин” – за около 14 000 лева. В същото време започна ремонтът на Курпашовата кула на стойност над 17 000 лева.

            „Изключително важната задача, за която вече имаме подписани договори, са аварийно-възстановителните работи на инфраструктурни обекти в селата от общината, повредени в следствие на наводненията в край на юли миналата година. Тези ремонти дейности са за 1 500 000 лева” – поясни инж. Иванов. В строителната програма за тази година е предвидено внедряването на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Кънчов”. Този проект на Община Враца ще бъде изпълнен по проекта „Красива България” и е на стойност близо 252 000 лева, като половината от тези средства са съфинансиране от общинския бюджет. По същата схема, със съфинансиране от Общината, по „Красива България” ще бъде подменена и дограмата на читалище „Развитие” във Враца.

Предстоят мащабни текущи ремонти на общинска инфрастуртура, което включва ремонти на общински сгради, на пешеходни зони, площади, междублокови пространства, вертикални планировки, детски и спортни площадки за близо 260 000 лева. През това лято ще бъде направено преустройство и промяна на сградата на бившето училище „Митрополит Константин”, където ще бъде изграден Център от резидентен тип за работа с младежи в риск. Тези строително-монтажните дейности са за около 1 500 000 лева.

На финал са строителните дейности по двата изключително важни общински проекта по „Зелена градска среда” – новият парк в жк „Дъбника” и рехабилитацията на Обществен парк „Хижата”. През това лято ще се извърши и очакваният от години ремонт на знаковата сграда „Старата къща” във Враца. Наложи се за втори път да бъде обявена процедурата за избор на изпълнител на строителните дейности, тъй като има задължително условие кандидатите да имат разрешение от Камарата на строителите за обновяване на сгради с културно-историческо значение. Предстоят ремонти на Общински социален комплекс на ул. „Козлодуйски бряг” и на сградата на ул. „Екзарх Йосиф”, която е предназначена за социални дейности.

„Имаме изключително мащабна, амбициозна и важна строителна програма, както всяка година, за поддържането и обновяването на общинската инфраструктура, особено в частта, която служи и като материална база за предоставяне на различни услуги на гражданите” – каза в заключение кметът инж. Николай Иванов.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”