начало » Новини
27.04.2015
Пролетното почистване във Враца е на 16 май

    За 16 май е предвидено пролетното почистване на Враца и населените места от общината. Това стана ясно на месечната среща с кметовете и кметските наместници от селата в региона. Срещата традиционно бе водена от кмета инж. Николай Иванов. От общинската администрация призоваха гражданите да се включат в почистването на междублокови пространства или на замърсени територии. Жители на селата от общината също ще участват в кампанията, като в малките населени места организацията ще се осъществява от кметовете и кметските наместници. „Отново ще предоставим безплатно чували и ръкавици за всички, които искат да се включат в почистването. Ще организираме и извозването на събраната смет” – уточни Ирена Статкова, гл. експерт „Екологични инвестиции” в Община Враца. Събраните отпадъци в града трябва да се поставят до контейнерите за смет, а в селата или до контейнерите, или на центъра на селото, или на друго удобно за извозване място, което трябва предварително да бъде оповестено. Предварителна заявка за извозването на събрани отпадъци ще е необходима и когато се почистват територии извън населените места. За извозването на сметта ще бъде ангажирано общинското дружество „БКС”.
В селата излязлото от употреба електрическо или електронно оборудване трябва да се събира по възможност в центъра на населеното място. От там служители на общинската администрация ще организират извозването му чрез фирма, която има договор с Общината за такава дейност. Във Враца ще има отделна кампания за събирането на негодна домашна техника.
Абсолютно се забранява премахването на дървета без разрешение от Община Враца.
Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”