начало » Новини
04.05.2015
Кмет: „Ремонтът на улиците във Враца е неотложен”

            Важна докладна за решаването на основния проблем на община Враца – състоянието на улиците – бе внесена от кмета инж. Николай Иванов за разглеждане на последното  заседанието на общинския съвет.  Предложението бе за допълване на Програмата за управление и разпореждане с общински имоти, след продажбата на които да се осигурят средства за неотложните ремонти на улиците. Продажбата на общински имоти е единственият законен начин Общината да финансира основния ремонт, от който пътищата се нуждаят. Предложението бе да бъдат продадени малко над 4 000 декара общинска земя в различни населени места, при общински фонд от над 54 000 декара. Ето и част от мотивите, с които кметът внесе докладната записка: „Един от най-тежките проблеми в общинската инфраструктура е уличната мрежа. Не случайно във всяка анкета, която правим сред гражданите за определяне на приоритетите преди приемането на бюджета, на първо място, далеч преди безработицата, се поставя въпросът със състоянието на улиците в града и селата. Интегрираният проект за воден цикъл на Враца допълнително влоши ситуацията.  Едва ли е нужно да се убеждаваме колко необходима е една спешна инвестиция във възстановяването на уличната мрежа. През изминалата година – и тук няма да говоря за политически цветове на управлението – държавата подпомогна Община Враца в тази тежка задача. Естествено не можем да очакваме непрекъснато държавата да ни помога. Въпреки че, и с удоволствие го съобщавам, на вчерашното си заседание Министерски съвет отново ни подкрепи с 1 милион лева. Тази сума обаче не е достатъчна за огромните ремонти, които ни предстоят. Необходимо е да положим солидарно и нашите усилия за тази важна задача. Дългосрочното изчакване на събиране на приходи от тази земеделска земя не е решение, защото вече са необходими спешни мерки. Към предложените за продажба общински имоти има интерес от купувачи и се очаква от тях да постъпят сериозни финансови постъпления в общинския бюджет, които да бъдат вложени в основния ремонт на улиците” – каза инж. Николай Иванов.

            Дискусията по темата продължи близо един час, но в нея не бяха изложени сериозни аргументи „против”. Политическото говорене взе превес  над обсъждането по същество. Общински съветници от ПП „ГЕРБ” се изказаха против приемането на докладната. Съветници от другите политически партии, които взеха думата, изразиха своето положително становище в подкрепа на предложението на кмета. Съветниците от ПП „ГЕРБ” обаче настояваха преди да се гласува докладната да се направят допълнителни анализи, които да определят дали наистина продажбата на имоти би била целесъобразна. Така се стигна до решението кметът да оттегли докладната записка. „Предполагах голяма част от аргументите, които ще бъдат извадени в противовес на предложения проект за решение и имах готовност да им отговоря. Относно въпроса дали най-вярното решение е да оставим цяло село без земя. Аз искам да попитам къде ще отиде земята на селото? Къде е земята в момента и кой я обработва? Нима хората от селото я обработват? Нима кметството я обработва? Обработва се от арендатор. Земята си остава в селото и отново ще бъде обработвана от собственик, който също ще е арендатор. Не съм съгласен, че това не поражда създаване на работни места, защото най-малкото кметовете на населените места знаят, че арендаторите наемат хора и за механизацията и за сезонна работа” – каза кметът на Враца. Той бе категоричен, че не е редво да се противопоставя асфалтирането на продажбата на земя. „Не очаквам от вас да получим добра оценка за асфалтирането през миналата година. Разбирам политическата завист – не ми се сърдете, че ще бъда откровен. Преасфалтирани бяха близо 8 километра улици. И продължавам да търся решения за този основен проблем. Мисля, че целия общински съвет, и той не един път го е доказвал, трябва да бъде част от този процес, да търсим решенията. Иначе можем да си водим политически дискусии, но в крайна сметка трябва да има резултат от нашата работа” – допълни инж. Николай Иванов.

Кметът попита защо народното представителство от Политическа партия „ГЕРБ” не се ангажира с целевото финансиране на основния ремонт на улиците в община Враца, след проведена среща по темата. Единственият, който направи сериозни усилия е народният представител Явор Хайтов. „Благодарение на него и на доброто разбиране на министъра на финансите, успяхме да получим това целево финансиране от 1 милион лева. Наистина, пак казвам - не е достатъчно, но това е жест.” – поясни кметът. Според него, не е вариант още 5 години да се събират приходите, и чак тогава да инвестираме в асфалтиране, каквото предложение бе направено по време на заседанието. Продажбата на общинска земя е единственият вариант да се осигурят средства, с които да бъде направен спешният основен ремонт на улици в града и селата от общината.

„Вероятно, уважаеми колеги от „ГЕРБ”, подсъзнателно го има и притеснението дали сегашният екип на изпълнителната власт на Общината, ако свърши това мащабно асфалтиране, няма да има известно предимство, ако съм кандидат за следващ мандат. Но това мисля, че е честно предимство, защото е с работа, не е с нещо друго” – каза кметът инж. Николай Иванов. Той се ангажира до следващото заседание на общинския съвет през май да бъдат подготвени исканите допълнителни анализи, да внесе докладната отново и да участва лично в повторните обсъждания на неговото предложение във всички комисии. Защото хората повече не могат да чакат решаването на този толкова важен проблем.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”