Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.05.2015
Осигуряване на топъл обяд в област Враца, община Враца, град Враца” – 2015 г. по оперативна програма за храни

      В Община Враца се изготвя формуляр за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 “Осигуряване на топъл обяд в област Враца, община Враца, град Враца” – 2015 г. по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Общата цел на оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Във тази връзка ще се извърши подбор на потребители за позване на услугата. Периодът, през който ще се предоставя е 25.05.2015 г. - 31.12.2015 г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община. Услугата предвижда ежемесечно контролиране на статуса на ползвателите, чрез съответните Дирекции по компетенции. Със Заповед на Кмета на Община Враца ще се сформират Комисия по подбор на бенефициенти, която ще извърши подбора, и Комисия по разглеждане на жалби и сигнали.

От проекта ще се възползват 120 деца и лица, от следните целеви групи:

-   Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

-   Неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощ за деца.

-   Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;

-   Скитащи и бездомни лица и деца;

Услугата ще се предоставя в стола на ул. „Стоян Заимов” №2 и стола на ул. „Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.

Срок за подаване на документи: 11.05.2015 г. до 15.05.2015 година.

Документите ще се приемат в сградата на ОП ”Социални дейности” гр.Враца, ул.”Ст.Заимов” № 1 от 8.30 до 16.00 ч. Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център на Община Враца и двата стола, в които ще се реализира услугата.

 

Тел. за повече информация:

 

092/62 05 79 – Райна Лещарска;

092/62 45 81/378 – Мария Йорданова.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Кмет на Община Враца