начало » Новини
11.05.2015
Избраха кандидатите за наградите на Враца

Избраха кандидатите за наградите на Враца

            С пълно единодушие днес бяха гласувани имената на кандидатите за „Наградата на Враца” и „Почетен гражданин на Враца”. В началото на второто заседание на специалната комисия, кметът инж. Николай Иванов, който е и нейн председател, оповести имената на номинираните, избрани след селекция и гласуване по време на първото заседание. Номинирани за „Наградата на Враца” за 2015 г. са Бойка Дичева и Марин Ботунски. Пет са номинациите за „Почетен гражданин на Враца” – Георги Павлов и Евгени Тодоров, и посмъртно генерал-майор Горан Тодоров, Васил Драганов и Огнян Филипов. За всеки от тях членове на комисията направиха изказвания в подкрепа на кандидатурите. Общинският съветник Митко Костов представи художника и преподавател по изобразително изкуство Евгени Тодоров. Съветничката Соня Илчева говори за учителя по география Георги Павлов, за който бяха направени четири независими една от друга номинации. За журналиста и писател Марин Ботунски разказа Виктор Шонев. Над 40-годишното присъствие в културния живот на града на треньора по спортни танци Бойка Дичева бе подчертано от Радосвета Крумова. Обществената дейност на дългогодишния съветник Васил Драганов бе представена от учителката Иванка Стоянова. Обшинските съветници Иван Узунов и Радка Тошева говориха за тримата врачани, които ще бъдат наградени посмъртно. „Благодаря ви колеги за задълбочените обсъждания и изказаните становища и на двете наши заседания. Комисията се обедини около номинациите, които сега ще гласуваме. Благодаря ви също за това, че с вашата ангажираност доказахте, че е заслужен авторитетът ви, заради който сте избрани да направите тези важни предложения до общинския съвет. Това наистина са врачани, които заслужават цялото общество да им направи поклон” – каза преди гласуването кметът инж. Николай Иванов.

 

Всичките 15 членове на комисията подкрепиха единодушно двете кандидатури за „Наградата на Враца” и петте за „Почетен гражданин на Враца”. Тези номинации ще бъдат предложени за гласуване на общинския съвет, който ще ги обсъди и гласува на свое заседание. Комисията днес реши към присъдените звания да има и материална награда в размер на 1 000 лева.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”