начало » Новини
16.05.2015
Над 400 доброволци днес почистваха Враца

Над 400 доброволци днес почистваха Враца

            Над 400 врачани се включиха в днешното пролетно почистване на общината. Кампанията, организиране от Община Враца, започна в 9.30 ч. На 24 места в центъра на града и различните райони и квартали бяха организирани 24 пункта за раздаване на базплатни чували и ръкавици. Групите от доброволци почистваха при прохода „Вратцата”, храстовите масиви от двете страни на бул. „2 юни” при бившия химически техникум до табелата на изхода на Враца, района над турската чешма, по ул. „Беласица” до Дома за възрастни хора и междублокови пространства. В инициативата се включиха служители от Община Враца и от детските заведения в града, Политическа партия „ГЕРБ” и граждани. Фирмата „Пътремонт” подпомогна почистването като осигури техника и премахваше отпадъците, останали след разрушаването на бившите сгради на „ХЕИ” на ул. „Георги Апостолов” № 2. Деца от Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Ценов”  с ръководител Жулиета Босилкова се включиха в пунктовете за раздавене на помощни материали за чистенето. В кампанията участваха и жители на квартал Кулата и селата Челопек и Три кладенци.

 

 

         До обяд в строителното разтоварище, което се намира до квартал Бистрец, бяха разтоварени 55 кубически метра отпадъци. На регионалното депо за неопасни отпадъци бяха извозени над 30 тона смет, събрана в кампанията. До края на деня камиони на „БКС” ЕООД ще продължат да извозват събрания в чували боклук и натрупаните отпадъци.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”