начало » Новини
25.05.2015
Община Враца получи европейски етикет за добро управление

Община Враца получи европейски етикет за добро управление

     Община Враца получи присъдения й европейски етикет за иновации и добро управение. Наградата получи кметът инж. Николай Иванов на официална церемония по време на годишната среща на местните власти в Югоизточна Европа, провела се в Пловдив. „Тази награда е едно голямо признание. На това звание Община Враца ще бъде носител 2 години. Отличието е изключителна отговорност и присъждането му е задължаващо за усилията на общински съвет и на общинска администрация да поддържаме това ниво на местно самоуправление, което получи тази висока оценка от независими експерти на Съвета на Европа. Само 18 от общо 265-те български общини са получили това признание. И за нас е чест, че сме сред тях, макар и за първи път. Но няколко годишните усилия на всички институции на местното самоуправление в града ни бяха оценени” – каза кметът на Враца.
Принципите, които трябва да се изпълняват в една Община, за да се получи този сертификат, са 12 - Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие, Върховенство на закона, Етично поведение, Отзивчивост, Иновации и отвореност за промени, Компетентност и капацитет, Стабилно финансово управление, Ефективност и ефикасност,  Откритост и прозрачност, Човешки права, културно разнообразие и социално единство, Устойчивост и дългосрочна ориентация и Отчетност.
„Надявам се, че с работата си през следващите години Община Враца ще продължи да има привилегията да бъде отличена с такъв етикет” – обобщи кмеът инж. Николай Иванов.
    Европейският етикет се присъжда от Комисия с председател министърът на регионалното развитие и благоустройство и нейни членове - представители на Омбудсмана, на общините и областите, на националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Център за изследване на демокрацията, Българска национална телевизия и на академичните среди, която приема оценка, извършена от независими експерти на Съвета на Европа.
Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”