Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.06.2015
Възстановен е пешеходния прелез през жп линията във Враца

Възстановен е пешеходния прелез през жп линията във Враца

            Пешеходният прелез на жп линията при ул. „Дико Илиев” във Враца е възстановен. Пътеката временно и частично бе демонтирана, заради изпълнение на хидро-техническо съоръжение от проекта за воден цикъл на града. Съоръжението представлява входна шахта за безизкопно преминаване под жп линията на един от главните канализационни колектори на Враца. Строителната площадка в съсество с прелеза е оградена съгласно изискванията за безопасни условия на труд.

         Подобна шахта ще бъде изпълнена и на отстрещната страна на жп линията, от към улица „Хан Аспарух”. Този начин на безизкопно преминаване спестява скъпоструващи разрушителни и възстановителни работи по жп линията. Дължината на траншеята, която ще премине под жп линията, е 30 метра.

  

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #