Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.07.2015
Още над 23 милиона лева ще бъдат вложени в европроекти във Враца

         На 26 юни кметът на Враца и ръководителят на Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в растеж” подписаха споразумение за делегиране на функции на оценка и избор на проекти за финансиране. Бюджетът, който е определен за община Враца,  е 23 254 828 лева. „С решение на Министерски съвет Общината получава и правото да направи подбора на проектите, които отговарят на условията за допустимост на разходите. Общината ще има функциите на т.нар. „междинно звено”, което ще приема, оценява и одобрява своите проекти. Това ще стане с една инвестиционна програма, която ще включва списък с основните проекти за финансиране. Проектите, които бъдат изведени в тази инвестиционна програма, ще бъдат финансирани на 100 % от тези средства” – поясни кметът инж. Николай Иванов. И допълни, че това е изключително важен инструмент за развитието на Враца през следващите години.

            Според указанията на ОП „Региони в растеж”, ето разпределението на бюджета по дейности и по приоритети:

 – „Енергийна ефективност в административни, жилищни сгради и студентски общежития” – максимумът е 40 % от общия размер, т.е. 9 301 931 лв., от тях за многофамилни жилищни сгради около 4 650 000 лева.

- „Градска среда” -  6 976 448 лева.

- „Образователна инфраструктура” – 1 162 000 лева.

- „Социална инфраструктура” – 1 162 000 лева.

„ С финансирането по „Градска среда” ще осъществим един от най-важните проекти в следващите години – за цялостната реконструкция на централната пешеходна зона на Враца” – поясни кметът на Враца.

За осъществяването на избора на проекти ще се сформира работна група, която включва представители на Общината и на институции или организации, чиито проекти са залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Сред тях са представители на училища, на детски градини, социални и културни институции, държавни висши учебни заведения, на фирми, ползващи бази в индустриалните зони на Враца и от неправителствения сектор. Оценката на проектите ще се извършва паралелно с  оценката на инвестиционната програма, като огтоворността за това ще е на специално сформирано междинно звено от експерти от Общината и външни експерти. Очаква се до края на септември да започне внасянето на проекти.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #