начало » Новини
24.07.2015
Кметът: Електробусите имат място в градския транспорт на Враца

Кметът: Електробусите имат място в градския транспорт на Враца

            Електробусите са една икономически изгодна алтернатива за градски транспорт. Този извод се налага след няколко дневните тестови пътувания на електробус във Враца. Разходът му на 100 км е едва 11 лева, което го прави без конкуренция сред останалите превозни средства, с които се осъществява обществения транспорт. Тези данни бяха изнесени днес на

пресконференция, която дадоха кметът на Враца Николай Иванов, Емил Кимак – представител за България на фирмата „СОР – Либхави” – Чехия и Николай Вълков – управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.  Друго голямо предимство е, че за него не е необходимо изграждането на скъпоструващата контактна мрежа. Средствата, които се влагат в 1 км контактна мрежа са достатъчни за закупуването на два електробуса. „Тестовете, които бяха направени в тези няколко дни са от особено значение за нас. Тези пробни пътувания са свързани с една важна стратегия за развитието на Враца и един от най-важните ни проекти за следващите години. Това е проектът за интегриран градски транспорт на Враца, който е най-мащабният в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие” – каза кметът инж. Николай Иванов.  В рамките на този проект са разгледани и обсъдени възможностите за разширяване на трасетата на основния градски транспорт – тролейбусния. Разработени са не само трасетата, но и подробните устройствени планове, новите кръгови кръстовища по основните булеварди. Извършени са съответните съгласувателни процедури и публични обсъждания. Започнала е и подготовка на предпроектно проучване, направен е съответният финансов анализ и е обявена процедура за изготвяне на работни проекти. В момента вече се обсъжда стратегията и начинът, по който ще се реализира този проект. „Елетробусите са едно съвременно и общодостъпно решение, не само екологично съобразно, но и икономически и финансово изгодно, и по-добро в сравнение с конвенционалното, което е с изграждането на контактна мрежа. Разбира се, предстоят още много стъпки в тази посока, особено финалната – с осигуряването на финансиране за този проект. Този проект сме го защитили и той е приет като един от най-важните проекти за град Враца и за областта в Стратегията за развитието на Северозапада. Има подкрепата на всички институционални нива и очакваме, когато Стратегията с нейната инвестиционна програма бъде подготвена, Община Враца да получи подкрепата за реализацията на този проект” – обобщи кметът на Враца.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”