начало » Новини
27.07.2015
Призив към гражданите от община Враца

            Уважаеми жители на община Враца, според прогнозите през настоящата седмица от 27 юли до 2 август се очакват високи температури и повишена пожарна опасност в населените места, поземлените имоти и горския фонд. В тази връзка ви призоваваме да не допускате паленето на стърнища, растителни отпадъци в земеделските земи, в слоговете, крайпътните ивици, сметищата и гробищата. Забранява се паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

         С този призив Община Враца се присъединява към усилията на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”  - Враца да се опазят нивите, горите, частната и държавна собственост от пожари.