Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.08.2015
В Община Враца работи младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица”

В Община Враца работи младежки медиатор по Национална програма „Активиране на неактивни лица”. Младежкият медиатор ще изпълнява дейности свързани със идентифицирането и активирането на неактивни младежи от 15 до 29 г. от общината, които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Освен това, той ще оказва помощ на безработни млади хора за включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности като помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, изготвяне на мотивационно писмо и сродни материали. Медиаторът ще запознава неактивните младежи с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо квалификационно обучение с варианти за връщане в образователната система, ще ги запознава с националните планове и стратегии за развитие на младежките инициативи и дейности и др.

         За контакт с медиатора: 

Биляна Панзоловска - 092 622586 и 092 620566.

         стая № 21, ет.1,  Приемна на община Враца.

 

Снежка Петкова,

Гл. експерт „Международна дейност и протокол”

 

 

#
# # # #