Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.08.2015
Община Враца подписа предварително споразумение за партньорство за подготовка на проект за финансиране по програма

Община Враца подписа предварително споразумение за партньорство за подготовка на проект за финансиране по програма

Днес  в Заседателната зала на Община Враца бе подписано предварително споразумение за партньорство за подготовката на проект с работно наименование „Геопарковете по Долен Дунав – възможност за опазване и устойчиво развитие на геоморфоложко и геоложко наследство” между  кметът на Община Враца г-н Николай Иванов, кметът на Община Роман г-н Красимир Петков, кметът на Община Поноареле /Румъния/ г-н Джорджица Патрашку и Директорът на Фондация „Лице за изкуство и култура“ гр. Плевен -г-жа Габриела Антонова. На срещата присъства и председателят на румънското сдружение „Алексис Проджект” д-р Адриан  Георге.

Проектът ще кандидатства за финансиране по програма „Интеррег Румъния - България 2014-2020г.”, Приоритетна ос 2 ”Зелен регион”, Специфична цел 2.1.”Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство.  Максималният  бюджет е в размер на 6 млн. евро, разпределени между партньорите, както следва: 1 900 000 евро за Община Враца като водещ партньор, 800 000 евро за Община Роман, 3 000 000 евро за Община Поноареле и 300 000 евро за Фондация „Лице за изкуство и култура”.

В рамките на проекта ще бъде разработен трансграничен туристически маршрут, който да популяризира развитието на устойчив туризъм, базиран на геоморфоложкото и геоложко наследство на общините партньори. Основните инвестиции в Община Враца ще включват изграждане на туристическа инфраструктура и пешеходен туристически маршрут до природната  забележителност „Божи мост” в Чиренско - Лиляшкия карстов район,  изграждане на карстов ландшафтен  парк  „Понора” и подобряване на достъпността до обектите.

Община Роман ще кандидатства за изграждане на комплексен информационно-туристически център и карстов ландшафтен парк „Камено поле-Кунино” и реставрация, консервация, експониране и социализация на културната ценност „Пустата църква” в с. Камено поле, която ще е началото на пешеходния туристически маршрут. 

Община Поноареле ще инвестира отпуснатите средства в изграждането на туристически информационен център и реализирането на пешеходен маршрут в района на тяхна природна забележителност, също наречена „Божия мост” и разположено в близост лапиесово поле.  

Фондация „Лице за изкуство и култура” е един от двигателите , заедно с Българската асоциация за селски и екологичен туризъм, създали концепцията и реализирали изграждането на първия в България геопарк „Искър - Панега” в община Луковит. Основната роля на фондацията е свързана с развитието на концепцията за съвместния трансграничен туристически продукт и популяризирането му от двете страни на река Дунав.

#
# # # #