Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.08.2015
Девет сгради във Враца ще се санират безплатно

Във Враца са подписани девет договора за финансиране на цялостно саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – съобщи днес кметът инж. Николай Иванов. За блоковете 1 в жк „Младост, бл. 124 в жк „Дъбника”, бл. 54 в жк „Сениче”, бул. „2 юни” № 70 и ул. „Братя Миладинови” № 10 вече са готови конструктивното обследване, техническите паспорти и енергийното обследване на сградите. Открити са банкови сметки на всички сдружения. На 27 август предстои отварянето на офертите за работното проектиране. За блоковете с адреси жк „Дъбника” бл. 144, жк „Дъбника” бл. 36, жк „Сениче” бл. 74 и ул. „Мито Орозов” 45 се подготвя документацията за обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнител на архитектурно и енергийно обследване.

„Отново искам да апелирам към нашите съграждани за активност по програмата с уверението, че общинска администрация и определените от нея отговорни длъжностни лица са на тяхно разположение за съдействието, което им е необходимо при подготовката на документите и за отговори на въпроси. Без тази инициатива от гражданите програмата няма да има мащаба, който болшинството от сградите, приложими по програмата, заслужават” – каза Николай Иванов.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #