Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.08.2015
Сметната палата даде добра оценка на Община Враца

дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото й. Това е заключението от извършения финансов одит от Сметната палата на годишния финансов отчет на Община Враца. „Целта на одита бе заверка на годишния финансов отчет. След извършването на одита получихме и вече влезе в сила окончателният одитен доклад и одитното становище по него. Финансовият одит включва баланс към 31 декември 2014 г., годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС, други международни програми, операциите и наличностите по сметките на Общината – всичко, свързано с бюджетното управление, съгласно указанията на Министерството на финансите. Одитното становище отразява резултатите от извършения финансов одит. Резултатите от извършения от Сметната палата финансов одит са представени на Общината. Финансовият отчет на Община Враца е заверен без резерви, което за Община от подобен мащаб е повод за удовлетворение” – поясни кметът на Враца Николай Иванов.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

           

 

 

           

#
# # # #