начало » Новини
02.02.2009
ПОКАНА за Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2009 г.

 

ПОКАНА

На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети,

Ръководството на Община Враца организира

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2009 г.

 

Обсъждането ще се проведе на 09.02.2009 година /понеделник/ от 17.30 часа в Голямата зала на Община Враца.

Проектобюджет`2009: Приход – 52 469 430 лв.
                                         Разход – 52 469 430 лв.,
                                         в т.ч. Инвестиционна програма – 12 983 688 лв.,

  от които фонд Инвестиции и дълготрайни активи – 5 972 990 лв.,

 

съгласно Приложение

Каним гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Гражданите на община Враца могат да се запознаят с предложението за формиране на Общинския бюджет на Интернет – страницата на Общината и на Информационни табла в сградата на общинската администрация.

Идеи, мнения и предложения за Проектобюджет`2009 ще се приемат на тел. 092/62 25 86 и на електронния адрес obshtinavr@b-trust.org.

Община Враца кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да дадат своите предложения.