Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
24.08.2015
Община Враца ще ремонтира двата покрити басейна по проект

            Предварително споразумение за партньорство между Община Враца и Община Блаце бе сключено на 21 август в общинския център в Сърбия. Документът бе подписан от кмета на Враца инж. Николай Иванов и Иван Бургич – председател на община Блаце. Споразумението е за съвместно участие в програмата „Интеррег България – Сърбия 2014 – 2020”. Това обяви днес кметът на Враца. Проектното предложение, с което двете общини ще участват, е за реконструкция и изграждане на плувни съоръжения в община Враца и в община Блаце. Съгласно партньорското споразумение, водещ партньор е Община Блаце, а разпределението на бюджета е по 400 000 евро за всяка от двете общини.

            Община Враца ще се включи в проекта с реконструкция на двата покрити плувни басейна в града – големият и детският. Община Блаце ще изгражда спортен комплекс с открити басейни. Целта на проекта е изграждане на спортна инфраструктура за насърчаване на здравословния начин на живот на младите хора в трансграничния регион.

            На предстоящата сесия на 25 август общинският съвет във Враца предстои да даде своето съгласие за официалното кандидатстване по проекта на двете общини. „След това веднага ще започнем подготовката на проектното предложение. Очакваме до края на септмеври нашите партньори от Блаце да посетят Враца във връзка с подготовката на официалното споразумение” – коментира Николай Иванов.

            През миналата седмица бе подписано подобно предварително споразумение за партньорство между Община Враца, Община Роман, Фондация „Лице за изкуство и култура”  и Община Поноареле, Румъния. Споразумението е за участие в друга трансгранична програма – „Интеррег Румъния – България 2014 – 2020”. Проектът, с който Община Враца ще кандидатства по тази програма, е изграждане на туристическа инфраструктура, пешеходен и вело туристически маршрут при природната забележителност „Божия мост” в чиренско-лиляшкия карстов район и изграждане на карстов ландшафтен парк „Понора”.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

 

 

 

#
# # # #