начало » Новини
25.09.2015
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ВРАЦА

Община Враца определи обектите, които ще бъдат включени в Инвестиционната програма на Враца, финансирана чрез безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестиционната програма е в подкрепа реализация на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Враца, който беше изготвен след широко обществено обсъждане, одобрен от Общински съвет Враца и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Общата стойност на средствата е в размер на 23,8 млн.лв.

 

В програмата е включено обновяване на Централна пешеходна зона (от гаров площад до ул. Кръстьо Българията), на парк Руски, на бул. Мито Орозов (от подлеза до пл. Руски и изграждане на две кръгови кръстовища), на алеите в парк Хижата, на спортна и детска площадка в жк „Сениче”, скейт парк, спортна зала на СОУ „Христо Ботев”, както и основен ремонт на улици. Сградите, които се предвижда да бъдат обновени и модернизирани са Младежкия дом, ПМГ „Акад. Иван Ценов”, ОДЗ „Детски свят“, ОДЗ „Звънче“, ЦДГ „Европейчета” база 2, градска концертна зала, Регионална библиотека „Христо Ботев” и Община Враца. В програмата е предвидено и създаване на Център за временно настаняване за лица останали без дом.

 

Предвидени са и допълнителни обекти - Център за работа с деца, средношколско общежитие, СОУ „Отец Паисий”, сградите на ДНА и на областна дирекция на МВР.

 

Около 3 млн.лв. са средствата, които ще бъдат насочени към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

 

Обектите, включени в инвестиционната програма, са избрани от работната група с председател инж. Красимира Георгиева – изпълняващ длъжността кмет на Община Враца и представители на Областна администрация, Общински съвет Враца,  Дирекция „Социално подпомагане“, ТПП-Враца и общинска администрация Враца.

 

 

 

 

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”