Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.11.2015
Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2016 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

 

Кметът на Община Враца организира

 

 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2016 година

 

 

Обсъждането ще се проведе на 27.11.2015 година /петък/ от 17.00 часа в конферентната зала на Община Враца /етаж 3/ .

 

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”.

 

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2016 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

#
# # # #