начало » Новини
24.11.2015
Калин Каменов приветства представители на образованието от Враца, Монтана и Видин в информационно-разяснителната кампания, организирана във връзка с приетия Закон за предучилищното и училищното образование.

Събитието  е част от  поредица от срещи в областни центрове с началници и експерти на регионалните инспекторати по образованието (РИО) и с директори на училища и детски градини.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева запозна присъстващите с новите моменти в Закона за предучилищното и училищното  образование, и изтъкна ролята на образованието като национален прироитет. Съгласно новия закон образованието е ориентирано преди всичко към интереса и мотивацията на ученика и повишаване на автономията на училищата.