Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
26.01.2016
До 31 март е срокът за плащане на такса „домашен любимец“ в Община Враца

Община Враца напомня, че 31 март е срокът, в който всеки притежател на домашен любимец  трябва да плати годишна такса. Тя е определена по Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Враца и е в размер на 12 лв.  Освободени от такса са собственици на кучета, използвани от БЧК, ловните, кастрираните и служебните в организациите на бюджетна издръжка, както и хората притежаващи кучета-водачи.

 Въпреки че са освободени от нея, те трябва да подадат декларация за притежаване на куче.

Тези, които не са плащали таксите на регистрирания домашен любимец за предходни години, освен задължението да ги изплатят, подлежат и на санкции.

Глобите, предвидени по Наредбата, ако не се спази срокът за плащане, са от 50 до 250 лв.

Община Враца напомня още, че всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано до три месеца.

Домоуправителите следва да предоставят информация в срок до 30 март т. г. в Община Враца за броя на отглежданите домашни любимци-кучета в етажната собственост и да ги впишат в домовите книги, изисквайки документа за регистрацията им в Общината.

До момента в Регистъра за домашни любимци на Община Враца са вписани 915 кучета.

#
# # # #