Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.01.2016
Община Враца дава гратисен период за премахване на селскостопанските животни в града

Община Враца призовава собствениците на селскостопански животни на територията на града да предприемат действия за премахване и преустановяване отглеждането им, както и да обезпаразитят местата, където са отглеждани животните. Обръщението е свързано с изпълнение на приетата от Общинския съвет „Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца“. Според нея се забранява отглеждането на селскостопански животни в регулационните граници на град Враца, с изключение на кварталите Бистрец и Кулата, в които е разрешено стационарно отглеждане за собствени нужди. В кварталите е допустимо отглеждане до 2 броя едри еднокопитни и двукопитни животни, до 2 броя свине, овце и кози, до 20 броя домашни птици и до 20 броя зайци.

В изпълнение на приетата Наредба, Община Враца дава гратисен период на стопаните до 28 април 2016 г.

След този срок, при констатиране на нарушения, ще се налагат санкции в размер от 100 до 500 лв.

От Община Враца обръщат внимание на собствениците, притежаващи временно или постоянно селскостопански животни, отглеждащи ги в позволените за целта места, че са длъжни да ги регистрират в Общината /кметството/ и в Областната дирекция по безопасност на храните в срок от 7 работни дни от придобиването им.

#
# # # #