Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.02.2016
Община Враца увеличи годишната издръжка за децата в детските заведения

На последното си заседание Общински съвет – Враца гласува по-висока издръжка на децата в детските заведения от Община Враца.

Решението цели да се изравнят материалните условия и подкрепящата среда в града и малките населени места.

Въвежда се и по-голяма диференциация в издръжката според броя на децата във филиалите в селата, с цел да се увеличи финансовата сигурност, стабилност и устойчивост на детските заведения и в малките населени места.

За филиалите до 12 деца, средствата се увеличават, както следва:

-     За дете до 5-годишна възраст – от 690 лв. на 760 лв.

-     За дете от 5- до 6-годишна възраст – от 370 лв. на 440 лв.

За филиалите от 13 до 24 деца включително, средствата се увеличават, както следва:

-     За дете до 5-годишна възраст – от 690 лв. на 730 лв.

-     За дете от 5- до 6-годишна възраст – от 370 лв. на 410 лв.

За група в гр. Враца и филиал над 24 деца, средствата се увеличават, както следва:

-     За дете до 5-годишна възраст – от 690 лв. на 710 лв.

-     За дете от 5- до 6-годишна възраст – от 370 лв. на 390 лв.

#
# # # #