Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.02.2016
Община Враца ще се справи без заем по приключване на първа фаза по проекта за Водния цикъл

По редица причини „Интегриран проект за воден цикъл за Враца“  не бе завършен в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. За да завърши успешно проекта Община Враца подготви предложение за кандидатстване по втора фаза на Програмата период 2014-2020 г. Чака се одобрение на Управляващия орган.

Насоките за кандидатстване изискват списъкът от документи да съдържа решение на Общински съвет- Враца. На заседанието си на 26 януари Общинския съвет даде съгласие за кандидатстване по втора фаза на проекта за водния цикъл.

Приключването на първа фаза на проекта Община Враца ще се справи без необходимост от заем.

ИНФОРМАЦИЯ

За фазиране на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”

През 1-ва фаза на проект са изпълнени дейности на обща стойност  приблизително 40 600 000 лв. (36%)

Включват: Изпълнени строително-монтажни работи по 3 строителни договори:

-        два за реконструкция на градската ВиК мрежа  (Етап 1 + Етап 2) -  18 000 000 + 9 000 000 = 27 000 000 лв.

-        един за реконструкция на ПСОВ-  6 800 000 лв.

-        дейности, съпътстващи строителството – строителен надзор и инженер по ФИДИК, одит по проекта, задължителни мерки за информация и публичност, техническа помощ, доставка на измервателни устройства и помпи; авторски надзор, изготвяне и процедиране на подробен устройствен план, работно проектиране – 7 000 000 лв.

2-ра фаза на проекта – 80 000 000 лв. + 15 000 000 лв. средства за обезщетения, което е 64% от стойността на проекта .

60%  от него е стойността на магистралния водопровод- 47 000 000 лв.

2-ра фаза включва:

- цялостно изпълнение реконструкцията на магистралните водопроводи  - 47 000 000 лв.

- довършване реконструкцията на градската ВиК мрежа-  (Етап 1+ Етап 2)- 12 000 000 + 8 000 000= 20 000 000 лв.

- довършване реконструкция на ПСОВ- 8 940 000 лв.