Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.02.2016
Община Враца проведе обучение на кметове и секретари на кметства

Днес, 2.02.2016 г. в Община Враца се проведе обучение на кметове на кметства и главни специалисти - секретар в кметствата.  Целта на обучението е да се разяснят законовите изисквания, които трябва се спазват при извършване на административните задължения в кметствата. Работната среща бе открита от секретаря на Община Враца Нина Дакева, която запозна присъстващите с дневния ред на програмата.

Правата и задълженията на длъжностните лица в кметствата при извършване на нотариални заверки на документи бяха представени от първия лектор на обучението - нотариус Светла Бошнакова. Сред темите на работната среща бяха още редът и начинът за връчване на призовки, разяснени от съдиите от Районен съд-Враца Пламен Шунков и Вероника Бозова, както и частните съдебни изпълнители Иванка Цонкова и Валери Йотов.