Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.02.2016
В Община Враца започна плащането на данъка върху превозните средства

Община Враца информира собствениците на превозни средства за приемане на плащания за данък върху превозните средства за текущата година от вчера / 01 февруари/ -  в брой или чрез  ПОС терминал  на касите в Дирекция “Местни данъци и такси”, както  и през пощенските клонове на Български пощи или по банков път.

При издължаване на целия размер до края на април лицата ползват 5 % отстъпка.

Община Враца приканва нередовните платци за своевременно издължаване за старо време  поради вече действаща новата интеграционна платформа за автоматична проверка  за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на пътните превозни средства  и осигуряване на еднозначно идентифициране на хартиени документи за платения им данък.

Новата функционалност на информационната система на контролно-техническите пунктове е на основание изискванията на Наредба №  Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и проверява за платен данък в конкретната база данни на общината, в която е регистрирано съответното превозна средство. Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение за платен данък или че не  е дължим, от лицето се изисква документ за платен данък. В случай на невъзможност за  предоставяне – прегледът не може да продължи, тъй като заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство и се удостоверява с издаден или еднозначно идентифициран със специален стикер документ, издаден от общинската данъчна администрация.

В тази връзка при прегледа на леките автомобили – собственост на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW съгл. чл. 21, ал. 1 от Семейния кодекс, съгласно който вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити,  преференцията се прилага само за идеалната част, притежавана от инвалида, за  другите съсобственици е дължима и прегледа се извършва след удостоверено по съответния начин плащане.