Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.02.2016
Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта проведе своята първа среща

Зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева участва в първата информационна среща на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, която се проведе в петък. Съветът обединява представители на Общински съвет-Враца, институции, неправителствени организации, Ученически общински съвет, експерти в сферата на спорта, културата и образованието, които подпомагат работата на кмета по различни теми, отнасящи се за младите хора.

На първата среща на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта бе утвърден план с целите и дейностите за настоящата година. Присъстващите бяха единодушни, че работата на Съвета трябва да излезе от очертаните рамки на предварително утвърдената програма.

„Ентусиазмът е задължително, но не единствено условие за работа с младите хора”, коментираха присъстващите, като се обединиха и около мнението, че действията на Съвета трябва да имат реален ефект сред младежите. Част от приетите на днешното заседание решения са да се разшири състава на ангажираните млади хора в Съвета, както и срещите да се провеждат в първата седмица на месеца.